Roundtable

Polka XXI dyskusje Roundtable

Kolejnym elementem projektu Polka XXI wieku są dyskusje Roundtable. Tematy poruszane podczas Konferencji Polka XXI wieku są pogłębiane podczas spotkań Roundtable. Odbywają się one również poza Konferencją, jeśli tematy wymagają dalszych konsultacji czy rozmów. 

Spotkania te mają formułę eksperckiej dyskusji, która kończy się rekomendacjami konkretnych działań dla projektów społecznych czy badań społecznych. 

Jest to ważna część projektu Polka XXI wieku, gdyż umożliwia wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy ekspertami,  zwrócenie uwagi na ważne społecznie kwestie czy stworzenie podstawy do dalszych działań. Innowacje i Nowe Technologie
Roundtable
Edukacja
Roundtable
Przedsiębiorczość
Roundtable
Przedsiębiorczość
Roundtable