Konferencja 2023

Najistotniejszym wydarzeniem w projekcie Polka XXI wieku jest rokroczna Konferencja z okazji Dnia Kobiet. Odbywa się ona w marcu w Warszawie i jest skierowana do szerokiego grona kobiet, zarówno pracujących we wszystkich sektorach i w każdym wieku jak i tych, których głównym celem jest rola mamy czy do pracujących mam. Zapraszamy wszystkie kobiety, które w tym dniu chcą posłuchać inspirujących wystąpień i paneli, wziąć udział w dyskusjach roundtable czy po prostu spotkać i poznać inne aktywne kobiety. 


Celami Konferencji Polka XXI wieku są:

Zidentyfikowanie wyzwań przed którymi stoją kobiety
Promowanie różnego spojrzenia na aktywność kobiet
Dyskusja nad współczesnym wymiarem feminizmu
Stworzenie przestrzeni do spotkania się aktywnie działających kobiet
Refleksja nad rolą i miejscem Polek we współczesnym państwie
Wymiana wiedzy oraz doświadczeń między uczestniczkami