Podsumowanie Konferencji Regionalnej „Polka XXI wieku” w Otwocku

Podsumowanie Konferencji Regionalnej „Polka XXI wieku” w Otwocku

15 grudnia, 2023

14 grudnia 2023 r. Otwock stał się miejscem pełnym inspiracji i dyskusji na temat roli kobiet w XXI wieku. Konferencja Regionalna „Polka XXI wieku” zgromadziła kobiety o różnorodnych pasjach i zaangażowaniu, pragnące wspólnie rozmawiać o kluczowych kwestiach dotyczących swojej roli i perspektyw.

Rozpoczęcie spotkania było momentem, w którym uczestniczki mogły wziąć głęboki oddech, delektując się powitalną kawą i atmosferą otwartości. Prezentacja Programu Polka XXI wieku ujawniła założenia projektu, łącząc kobiety przedsiębiorcze, rodzinne i oddane wartościom wolności.

Główna część konferencji była czasem konstruktywnej dyskusji podczas roundtable’u poświęconych budowaniu kompetencji przedsiębiorczych i cyfrowych, oraz wyzwaniom w działalności społecznej na rzecz kobiet i rodzin.

Barbara Socha, pierwsza z prelegentek konferencji, poprowadziła dyskusję na temat „Kobiety w centrum polityki społecznej”, podkreślając wpływ kobiet na proces lobbingu i tworzenie polityki społecznej oraz rolę kształtowania niezbędnych kompetencji.

Dorota Bojemska, kolejna z prelegentek, dzieliła się swoimi doświadczeniami i spojrzeniem na wyzwania związane z działaniami na rzecz rodzin i społeczności lokalnych, podkreślając rolę organizacji wspierających prestiż macierzyństwa i ojcostwa.

Niezwykle inspirująca prelekcja Izabeli Taborowskiej, V-ce Prezeski fundacji Girls in Tech oraz Prezeski Zarządu i CIO w CyberClue, poruszyła tematy związane z cyberbezpieczeństwem i promowaniem bezpiecznego korzystania z przestrzeni cyfrowej.

Sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie oraz wspólna kolacja o godzinie umożliwiły uczestniczkom pogłębienie refleksji, nawiązanie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń.

Konferencja Regionalna „Polka XXI wieku” w Otwocku nie tylko dostarczyła wiedzy i inspiracji, ale także umocniła więzi między kobietami, podkreślając ich istotną rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Udział w spotkaniu był bezpłatny, co dodatkowo zachęcało do aktywnego uczestnictwa, a wiedza oraz doświadczenie prelegentek pozostawiły niezapomniane wrażenie na wszystkich uczestniczkach.