INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE

Nikola Bukowiecka - Wyróżnienie

Nikola Bukowiecka opracowała system mapowania nieba i układy sterowania do polskich satelit. Systemy wykorzystane będą w misji kosmicznej NASA, w której Polska bierze udział, co ogromnie wpływa na status Polski na arenie międzynarodowej oraz światowej. Produkt na pewno przysłuży się polskim naukowcom w analizie obserwacji nieba. Pani Nikola jest osobą projektującą pierwsze polskie satelity obserwacyjne Ziemi, które znajdą się niedługo na orbicie. Służą one nie tylko obserwacji Ziemi pod kątem optycznym, mają także wpływ m.in. na przewidywania meteorologiczne, bezpieczeństwo narodowe, gospodarkę.

Weronika Urbańska - Wyróżnienie

Przyczyniła się do chemicznych i biologicznych metody odzyskiwania metali z odpadów baterii Li-Ion w kontekście GOZ oraz możliwości ich pozyskiwania z zasobów pozaziemskich. Opracowała innowacyjną metodę odpowiadająca na jedno z kluczowych wyzwań recyclingu odpadów o zasięgu ogólnoświatowym. Projekt znajduje się w fazie patentu.

Kamila Hankiewicz - Laureatka

Untrite AI Platform zbudowana przez Panią Kamilę to platforma oparta na sztucznej inteligencji, a dokładniej na Natural Language Processing, odpowiedzialnej za "rozumienie" języka ludzkiego przez maszyny. Wydobywa i analizuje nieustrukturyzowane dane, łącząc je ze sobą, aby uzyskać pełny obraz rozwiązania, które można zastosować. Kapituła doceniła wysoki poziom innowacyjności i osobistego zaangażowania oraz wdrożenie projektu w londyńskiej policji i dalszego skalowania dla Armii Amerykańskiej.

SAMORZĄD

dr inż. Anita Richert-Kaźmierska - Wyróżnienie

Autorka i koordynatorka innowacyjnych programów edukacyjnych, wspierających dzieci w kryzysie psychologicznym oraz dedykowanych osobom w wieku senioralnym. Dzięki jej zaangażowaniu w 2021 roku gmina Kolbudy jako pierwsza gmina wiejska w Polsce uzyskała certyfikat WHO włączający gminę Kolbudy w Global Network of Age-friendly Cities and Communities.

Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa - Laureatka

Marta Majewska jako burmistrz Hrubieszowa odważnie wkracza w różne obszary aktywności miasta, od sfery infrastrukturalnej, poprzez ekonomię społeczną, kreatywną gospodarkę lokalną czy innowacyjną edukację, stawiając na zrównoważony rozwój miasta. Konsekwentnie buduje poczucie lokalnej tożsamości w ramach akcji „Hrubieszów Jestem Stąd”. Po wybuchu wojny w Ukrainie Hrubieszów został nazwany „stolicą pomagania”. Po informacji, że na granicy czekają zmarznięte matki z dziećmi, Pani Burmistrz zaangażowała się osobiście w przygotowanie miejsc noclegowych i posiłków dla uchodźców. Zmobilizowała mieszkańców i w Domu Kultury pojawiło się 600 łóżek, a także stale wydawano posiłki. W pierwszych tygodniach wojny przez punkt pomocy przewijało się ok. 1 tys. osób na dobę. Pani Burmistrz przez cały czas była przy wolontariuszach i osobach potrzebujących pomocy.

prof. dr hab. Gertruda Uścińska - NAGRODA SPECJALNA od organizatorów konkursu

Jako prezes ZUS Pani Profesor przyczyniła się do wprowadzenia ważnych projektów i zmian. Wiele z nich poskutkowało rozszerzeniem użycia nowych technologii w dziale ubezpieczeń. Osiągnięcia w tym zakresie to m.in.: szybka i terminowa realizacja Tarczy antykryzysowej dla firm i obywateli w formule elektronicznej, automatyzacja, elektronizacja i skrócenie czasu obsługi wniosków o świadczenia czy wzrost liczby osób korzystających z usług elektronicznych (PUE: 10 mln profili). Istotne są również osiągnięcia w dziedzinie budowy nowoczesnego filara świadczeń na rzecz rodzin (500+, 300+, rodzinny kapitał opiekuńczy, żłobkowe) – są to automatyzacja, elektronizacja, ubankowienie, w tym rozwiązania dla uchodźców z Ukrainy. Zwiększa się także dostępność informacyjna i cyfrowa ZUS dla osób ze szczególnymi potrzebami, obywatele mają coraz dogodniejszy dostęp do informacji o formach wsparcia. Coraz powszechniejsze stają się e-wizyty – jest to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma kontaktu z klientem. Wszystkie te zmiany skutkują wzrostem satysfakcji klientów oraz podniesieniem jakości usług, a co za tym idzie – wzmocnieniem wizerunku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako instytucji innowacyjnej i odpowiedzialnej społecznie.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Agnieszka Łesiuk-Krajewska - Wyróżnienie

Pomysłodawczyni kampanii „BohaterON – włącz historię!”. Celem akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, promocja historii Polski XX wieku, pomoc bezpośrednia Powstańcom Warszawskim w postaci dostarczania posiłków oraz zakupu środków higienicznych. Bazując na obszarze ,,Pamięć” zorganizowano akcję Kartka dla Powstańca, w ramach której Powstańcy otrzymali laurki od dzieci ze szkół oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji. W ramach akcji zorganizowano również projekt „BohaterON w Twojej Szkole”, podczas której placówki edukacyjne otrzymały pakiety do przeprowadzenia lekcji o Powstaniu Warszawskim. Pani Agnieszka nieustannie dba o zapewnienie funduszy na bezpośrednią pomoc Powstańcom Warszawskim, aby reagować na ich potrzeby przez cały rok.

Sylwia Zarzycka - Wyróżnienie

Fundatorka i Prezes Fundacji Między Niebem a Ziemią. Od 11 lat pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom z terenu całej Polski. Dzięki jej wsparciu nieuleczalnie chore dzieci mogą godnie żyć, korzystać z leczenia i rehabilitacji, na które bardzo często ich rodzin nie stać. Poprzez pomoc rodzinom ciężko chorych dzieci wielu rodziców wychodzi z depresji, wraca do pracy, zaczyna funkcjonować w społeczeństwie. Kluczowa jest tu pomoc psychologiczna i aktywizacja zawodowa. Poprzez pomoc zdrowemu rodzeństwu chorych dzieci wiele z nich może zacząć wyjeżdżać na wakacje i rozwijać się na wielu płaszczyznach.

Monika Andruszewska - Wyróżnienie

Dziennikarka, felietonistka, reporterka wojenna. Od aneksji Krymu w 2014 roku ryzykuje życie na froncie, informując opinię publiczną o rosyjskiej agresji na Ukrainie. Od lat prowadzi wiele akcji pomocowych, których adresatami są żołnierze i cywile ukraińscy. Podczas bombardowania Irpienia uratowała trzydziestu ukraińskich cywilów. Współautorka raportu "Izolacja. Głosy z piwnicy”, który ujawniał fakty łamania prawa międzynarodowego – przetrzymywanie i torturowanie więźniów na masową skalę – przez Rosjan i tzw. separatystów na terenie samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Wspiera działania związane z poprawią zdrowa psychicznego ofiar wojny w Donbasie organizując wyjazd terapeutyczny do Polski dla dzieci, które ucierpiały podczas wojny. Angażuje się także w pomoc dla szpitala psychiatrycznego w strefie walk wojennych w obwodzie Ługańskim wobec nowej fazy rosyjskiej agresji w ramach akcji Stowarzyszenie Pokolenie "To jest też moja wojna”.

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska - Laureatka

Pomysłodawczyni kampanii „BohaterON – włącz historię!”. Celem akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, promocja historii Polski XX wieku, pomoc bezpośrednia Powstańcom Warszawskim w postaci dostarczania posiłków oraz zakupu środków higienicznych. Bazując na obszarze ,,Pamięć” zorganizowano akcję Kartka dla Powstańca, w ramach której Powstańcy otrzymali laurki od dzieci ze szkół oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji. W ramach akcji zorganizowano również projekt „BohaterON w Twojej Szkole”, podczas której placówki edukacyjne otrzymały pakiety do przeprowadzenia lekcji o Powstaniu Warszawskim. Pani Agnieszka nieustannie dba o zapewnienie funduszy na bezpośrednią pomoc Powstańcom Warszawskim, aby reagować na ich potrzeby przez cały rok.

EDUKACJA

Małgorzata Krzeczkowska - Wyróżnienie

Ukazuje ludzką twarz nauki, poprzez prowadzenie działań popularyzatorskich, w szczególności –odczarowuje chemię i ukazuje fascynujący świata nauki obecnego wokół nas. Prowadzi projekty, które pobudzają lub wzmacniają zainteresowanie, ciekawość, działania bez lęku za popełniony błąd, poczucie sprawczości, zachęcają do nauki niezależnie od wieku, a tym samym kształtują świadomość co przekłada się na ich postawę jako ucznia, studenta, pracownika, członka społeczeństwa. Aktualnie pracuje nad komiksem ukazującym obecność procesów i zjawisk przyrodniczych wokół nas i kontynuuje tworzenie kolejnych tematycznych gier planszowych. Uważa, że młody człowiek wyposażony w wiedzę praktyczną z umiejętnością jej wykorzystania w życiu codziennym, to bardzo cenny, świadomy członek społeczeństwa. Jej działania przyczyniają się do zwiększenia liczby studentów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych.

Beata Kenig - Wyróżnienie

Prowadzi Fundację Wega, której celem jest popularyzacja nauki oraz wiedzy o ludziach zasłużonych dla polskiej i światowej nauki. Wydaje popularyzujące naukę książki dla dzieci i młodzieży. W małych miejscowościach prowadzi szereg działań edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców, takich jak warsztaty czy rodzinne pikniki naukowe. Założyła na serwisie YouTube kanał #Kobietywnauce, gdzie publikuje wywiady z kobietami zajmującymi się różnymi dziedzinami nauki, najlepszymi naukowcami na świecie (w tym z noblistami) i tłumaczy je na język polski. W tym roku planuje, z pokaźną ilością sprzętu do eksperymentów naukowych, odwiedzać domy dziecka, by popularyzować naukę wspólnie ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, prowadzącym m.in. świetlicę socjalną dla młodzieży.

Marlena Plebańska - Wyróżnienie

Pierwsza w kraju propagatorka STEAM w edukacji, twórczyni materiałów dla nauczycieli, które pomogą w realizacji zajęć w oparciu o STEAM. Autorka książka – „STEAM-owe przedszkole”. Jej książki, szkolenia i prelekcje przyczyniły się do powstania w Polsce programów wdrażania STEAM w edukacji – myślenia logicznego, sieciowania i łączenia, czyli umiejętności wymaganych na rynku pracy, gdzie technologia uczestniczy niemal w każdym procesie.

Anna Zapał - Laureatka

Jej inicjatywa „Pozytywna Uwaga 2021” zachęca nauczycieli do wpisywania pozytywnych uwag do szkolnych e-dzienniczków. Aktywnie promuje wpisywanie pozytywnych uwag uczniom po to, by szkolne dzienniczki zapełniły się mądrym dialogiem między nauczycielami i rodzicami, który będzie uczył i motywował dzieci do świadomego korzystania z edukacji. Twierdzi, że istnieje ogromna potrzeba budowania i wzmacniania samooceny uczniów, uczenia ich rozpoznawania swoich mocnych stron, a przez to budowania pozytywnej relacji z nauczycielami. Do akcji Pozytywna Uwaga przystąpiło już ponad 850 szkół. Nauczyciele czują potrzebę chwalenia i szukają inspiracji do tego, jak robić to mądrze.

ZDROWIE

Anna Gawrońska - Wyróżnienie

Aktywność Pani Anny przyczyniła się do wsparcia szpitali w cyfryzacji procesów dystrybucji produktów medycznych za pomocą kodów kreskowych i transakcyjnych dokumentów elektronicznych.

prof. Ewa Mojs - Wyróżnienie

Dzięki aktywności i zaangażowaniu Pani Profesor działa w Poznaniu duża przychodnia zdrowia psychicznego, zatrudniająca ponad 15 specjalistów. Stworzony został także program wsparcia dla sektora ochrony zdrowia realizowany przez Fundację Nie Widać Po Mnie.

Katarzyna Kęcka - Wyróżnienie

Pani Katarzyna prowadzi szeroko pojętą działalność profilaktyczną i edukacyjną, szczególnie w zakresie profilaktyki chorób kobiecych. W oparciu o diagnozę stanu zdrowia na terenie miasta i gminy Goleniów przeprowadzana jest szybsza diagnostyka zmian przednowotworowych u kobiet w obrębie narządu rodnego. Działania Pani Katarzyny przyczyniają się do zwiększenia poziomu świadomości kobiet w zakresie profilaktyki chorób kobiecych, a także zapobieganie wykluczeniu zawodowemu kobiet poprzez szybszą diagnostykę zmian przednowotworowych i wcześniejsze wdrażanie leczenia.

Bożena Łapińska - Laureatka

Pani Bożena Łapińska jest Dyrektorem Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. W styczniu 2022 roku otrzymała tytuł „Menedżer Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne” w konkursie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”. Od 13 lat zarządza szpitalem psychiatrycznym. Placówka przez ten czas podwoiła kontrakt, rozwinięto wiele nowych zakresów działalności szpitala, począwszy od opieki stacjonarnej, poprzez działalność dzienną, ambulatoryjną, środowiskową, opiekę nad osobami przewlekle chorymi, po psychiatrię dziecięcą. Jej placówka korzysta z oferty zaproponowanej przez Ministerstwo Zdrowia, czyli z programu pilotażowego w psychiatrii ukierunkowanego na psychiatrię środowiskową. Dzięki temu pacjentom zapewniana jest kompleksową opieka. Pacjenci są coraz bardziej świadomi, szukają najlepszych ośrodków, jak najbliżej miejsca zamieszkania. Działalność Pani Bożeny umożliwia udzielanie im pomocy odpowiadającej na te oczekiwania.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Adrianna Chmielewska - Wyróżnienie

Promuje metody, które są zakorzenione w potwierdzonych badaniami teoriach psychologicznych i pedagogicznych i silnie czerpią z metodyki szkół międzynarodowych (IB). Dzięki doświadczeniu w pracy za granicą (Indonezja, Chiny, Wielka Brytania) ma pewność, że oferta edukacyjna, dostarczana do polskich przedszkoli spełnia najwyższe międzynarodowe standardy. W latach 2019 i 2020 została zaproszona do koordynowania procesu powstawania programów i metodyki nauczania dla indonezyjskiego start-upu IQ Education. Jej scenariusze lekcji zostały też włączone do przewodników dla nauczycieli na letnich kursach w Wielkiej Brytanii przez firmę Oxford International Education Group. Dlatego szkoła językowa „speak art”, pracująca wg wskazówek i autorskich programów, zapewnia najmłodszym uczniom w Polsce edukację na międzynarodowym poziomie. Po nawiązaniu współpracy z firmą konsultingową udało się rozwinąć działalność firmy o udział w międzynarodowych projektach, dzięki pozyskaniu funduszy z Programu Edukacja administrowanego przez FRSE.

Agnieszka Szewczyk - Laureatka

Od lat rozwija swoją firmę stając się liderką w branży. Jest przykładem kobiety, która odnalazła się z powodzeniem w męskim świecie prowadząc i rozwijając jedną z największych fabryk uszczelnień w Europie. Wyróżniana i wielokrotnie nagradzana, obecnie wraz z magazynem Forbes będzie reprezentowała Polskę na międzynarodowym kongresie w Berlinie. Znana jest z kreatywności i determinacji w dążeniu do celu. Jest w trakcie pisania książki, której celem jest pokazanie ciężkiej drogi kobiety prowadzącej biznes, kojarzony do tej pory z męskim światem.